Voor een kleine groep sponsoren hield organisatie psycholoog Cathy van Dijck zaterdag tijdens het Achterhoeks Hippisch Festijn in samenwerking met Elaine Pen en Justus Valk een bijeenkomst over de paralellen in leiderschap en samenwerking tussen het bedrijfsleven en de eventing

Cathy geeft veel lezingen aan organisaties en bedrijven over onder andere hoe ze bijvoorbeeld beter om kunnen gaan met fouten en hoe ze dat sneller kunnen ontdekken en herstellen. Ze is het afgelopen jaar veel mee geweest naar eventingwedstrijden met Elaine en Justus en wat het kost aan tijd en aandacht om een paard op te leiden voor een cross Daarbij spelen veel oefenen en veel vetrouwen geven een grote rol spelen.

Volgens Justus is het bouwen aan vertrouwen ook een kwestie van het geven van ruimte om fouten te mogen maken. Door elkaar die fouten te vergeven kun je uiteindelijk de doelstelling bereiken om zonder fouten een cross te rijden. Dwang is daarbij uit den boze. Het juiste leiderschap en vertrouwen is de sleutel. Samen met Justus werd de cross gelopen om inzicht te geven waar de moeilijkheid zit en hoe een hindernis genomen kan worden.

Elaine werd daarin gevolgd in de cross en zij kon nadien heel mooi uitleggen wat belangrijk is voor een eventingpaard. Ook daar zijn paralellen want vaak zijn niet de makkelijkste paarden de beste om uiteindelijk de top te kunnen bereiken.